Wij bieden financiƫle steun aan projecten en initiatieven voor kinderen uit de gemeente Waadhoeke e.o. die om een of andere reden extra steun nodig hebben.

Rentmeesterschap

Na de sluiting van Het Klaarkampster Weeshuis in Franeker (1954) zijn de bezittingen van het voormalig weeshuis ondergebracht in de Stichting Het Klaarkampster Weeshuis. Het bestuur van de Stichting beheert de gelden die door de eeuwen heen zijn verworven.

De jaarlijkse netto-opbrengsten die vanuit het beheer van de Stichting voortvloeien komen ten goede aan projecten en/of initiatieven voor kinderen die een extra financiƫle steun kunnen gebruiken.

Project wordt geladen

Voorbeelden van projecten

Historie

Het Klaarkampster Weeshuis kent een rijke historie en gaat vier eeuwen terug. Ter gelegenheid van het 400-jarige bestaan van het Klaarkampster Weeshuis is in 1997 het boek 'Och wat in lieve kinders', van W. Hiddema verschenen.

Bekijk tijdlijn