Hoewel de stichting de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling evenals bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan zij er niet voor instaan dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. Zij aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm of omvang ook, ontstaan door gebruikmaking van dan wel door te vertrouwen op de op deze website verstrekte informatie.

Meer in het bijzonder kan de informatie op deze website niet ten grondslag worden gelegd aan een aanspraak op een financiƫle bijdrage van de stichting met een beroep op vergelijkbare gevallen. Beslissingen betreffende het al dan niet honoreren van een aanvraag zijn te allen tijde voorbehouden aan het stichtingsbestuur.

Project wordt geladen

Voorbeelden van projecten