Secretariaat Stichting Het Klaarkampster Weeshuis
info@shkw.nl