Websiteontwerp: BWH ontwerpers, Leeuwarden
Fotografie: Tryntsje Nauta, Leeuwarden
Fotografie: Joan van de Brug, Franeker

Het downloaden van afbeeldingen van deze site is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het bestuur. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend per e-mail naar info@shkw.nl

Logo en huisstijl

Is uw aanvraag toegekend? Wij stellen het op prijs als u dit vermeldt in uw publicaties. Ons logo kunt u hieronder downloaden.

Project wordt geladen

Voorbeelden van projecten