Met het geld uit de stichting worden projecten en initiatieven ondersteund voor kinderen uit de gemeente Waadhoeke e.o., die om de een of andere reden extra steun nodig hebben.

Na de sluiting van Het Klaarkampster Weeshuis in 1954, zijn de bezittingen ondergebracht in de stichting Het Klaarkampster Weeshuis. Het bestuur van de stichting beheert de gelden die door de eeuwen heen zijn verworven, die voornamelijk bestaan uit gronden in de huidige gemeente Waadhoeke, of directe omgeving. De netto-opbrengsten (pachtgelden) komen nu ten goede aan projecten en/of initiatieven voor kinderen in onze gemeente e.o.

Het bestuur

Karin H. de Bruin-Frederiks

Voorzitter

Investeren in de toekomst van kinderen en hun kansen bieden, om zich te ontplooien is al ruim 400 jaar het gedachtegoed van stichting Het Klaarkampster Weeshuis. Bijdragen aan de steun in de ontwikkeling van kinderen op sociaal, maatschappelijk, cultureel en/of recreatief terrein in de gemeente Waadhoeke en omgeving is nog altijd de kerntaak. Vanuit de doelstelling, een zorgvuldig financieel beleid en een diverse achtergrond pakken wij samen als bestuur deze mooie uitdaging op. Hier staan wij voor!

Nathan Hornstra

Penningmeester

Het is een dankbare taak om vanuit mijn financiële achtergrond en samen met mijn medebestuurders het vermogen van deze eeuwenoude stichting te beheren. Dat doen we op zo’n manier dat we de rendementen blijvend kunnen inzetten. Doordat we ons richten op lokale maatschappelijke initiatieven en vooral op kinderen die dat nodig hebben, zien we direct het resultaat.

Annemarie Steinfort

Secretaris

Zorg voor kinderen die dát extraatje nodig hebben om hun hart te volgen. Die zo de mogelijkheid krijgen om te ontdekken waar hun talenten liggen. Dat vind ik een belangrijke functie van deze stichting. Zelf heb ik een zorghart. Vanuit dat perspectief draag ik mijn steentje bij in het bestuur. Volg je hart, het klopt!

Gerard Koopmans

Bestuurslid Rentmeester zaken

Deze eeuwen oude stichting maakt het nog steeds mogelijk om financiële bijdragen te leveren aan jeugdigen die het nodig hebben. Als bestuur hebben we de taak zorgvuldig de bezittingen te beheren. Zodat er inkomsten blijven en de financiële bijdragen nog eeuwenlang door kunnen gaan.

Denis Brull

Bestuurslid

Onderwijs, cultuur, leergierigheid stimuleren en kennis maken met het onbekende is voor kinderen naar mijn idee van ‘levensbelang’. Het verbreed de horizon. Als bestuurslid kan ik daaraan een bijdrage leveren door te zorgen voor meer bekendheid van onze stichting, zodat we (nog) meer voor kinderen kunnen betekenen in onze regio.

Historie

Het Klaarkampster Weeshuis kent een rijke historie en gaat vier eeuwen terug. Ter gelegenheid van het 400-jarige bestaan van het Klaarkampster Weeshuis is in 1997 het boek ‘Och wat in lieve kinders’, van W. Hiddema verschenen.

1597

Het Klaarkampster Weeshuis dateert uit 1597. Er werd begonnen met de opname van twaalf wezen in het toenmalig nieuwe gasthuis, dat stond op de hoek van de Dijkstraat en de Godsacker te Franeker. In de loop van de jaren groeide het aantal wezen tot maximaal 60.

1885

Omstreeks 1885 verhuisde het weeshuis naar de Ockingastins aan de Voorstraat in Franeker. Het aantal wezen nam in de periode daarna af richting 25 en in de oorlogsjaren (1942) waren er nog slechts acht wezen.

1954

Na 350 jaar zorg voor wezen en halfwezen sloot op 5 augustus 1954 het weeshuis de deuren. De maatschappelijke en sociale zorgtaken zijn door de overheid en de gemeente overgenomen en gereguleerd met een netwerk van steunvoorzieningen.

Ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan in 1997 is de geschiedenis van het Klaarkampster Weeshuis door W. Hiddema beschreven in het boek:
Och, wat in lieve kienders. Vier eeuwen “Klaarkampster Weeshuis” te Franeker.

Heden

De stichting Het Klaarkampster Weeshuis verleent financiële steun aan personen, organisaties en instellingen, waarbij wordt gekeken of de steunaanvraag past binnen de doelstellingen van de stichting.