Met het geld uit de stichting worden projecten en initiatieven ondersteund voor kinderen uit de gemeente Waadhoeke e.o., die om de een of andere reden extra steun nodig hebben.

Na de sluiting van Het Klaarkampster Weeshuis in 1954, zijn de bezittingen ondergebracht in de stichting Het Klaarkampster Weeshuis. Het bestuur van de stichting beheert de gelden die door de eeuwen heen zijn verworven, die voornamelijk bestaan uit gronden in de huidige gemeente Waadhoeke, of directe omgeving. De netto-opbrengsten (pachtgelden) komen nu ten goede aan projecten en/of initiatieven voor kinderen in onze gemeente e.o.

Het bestuur

Caroline de Pee

Voorzitter

Zelf heb ik een onbezorgde jeugd gehad. Me mogen ontplooien en ontwikkelen tot wie ik nu ben. Ik hoop dat elk kind fijn mag opgroeien. Daar hoort goed onderwijs bij en ook culturele en sportieve activiteiten waar je als kind lekker aan mee mag doen. Het Klaarkampster Weeshuis draagt hier aan bij. Samen investeren in de toekomst van onze kinderen! Daar wordt toch iedereen gelukkig van!

Nathan Hornstra

Penningmeester

Het is een dankbare taak om vanuit mijn financiële achtergrond en samen met mijn medebestuurders het vermogen van deze eeuwenoude stichting te beheren. Dat doen we op zo’n manier dat we de rendementen blijvend kunnen inzetten. Doordat we ons richten op lokale maatschappelijke initiatieven en vooral op kinderen die dat nodig hebben, zien we direct het resultaat.

Frédérique Woltjer

Secretaris

Maatschappelijke ontwikkeling  en het vergroten van kansen op welzijn en levensgeluk begint allemaal met het stimuleren van goed onderwijs en persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Dat ik daaraan een kleine bijdrage kan leveren in mijn eigen regio draagt dan weer bij aan mijn eigen welzijn en levensgeluk. Daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen!

Gerard Koopmans

Bestuurslid Rentmeester zaken

Deze eeuwen oude stichting maakt het nog steeds mogelijk om financiële bijdragen te leveren aan jeugdigen die het nodig hebben. Als bestuur hebben we de taak zorgvuldig de bezittingen te beheren. Zodat er inkomsten blijven en de financiële bijdragen nog eeuwenlang door kunnen gaan.

Denis Brull

Bestuurslid

Onderwijs, cultuur, leergierigheid stimuleren en kennis maken met het onbekende is voor kinderen naar mijn idee van ‘levensbelang’. Het verbreedt de horizon. Als bestuurslid kan ik daaraan een bijdrage leveren door te zorgen voor meer bekendheid van onze stichting, zodat we (nog) meer voor kinderen kunnen betekenen in onze regio.

Historie

Het Klaarkampster Weeshuis kent een rijke historie en gaat vier eeuwen terug. Ter gelegenheid van het 400-jarige bestaan van het Klaarkampster Weeshuis is in 1997 het boek ‘Och wat in lieve kinders’, van W. Hiddema verschenen.

1597

Het Klaarkampster Weeshuis dateert uit 1597. Er werd begonnen met de opname van twaalf wezen in het toenmalig nieuwe gasthuis, dat stond op de hoek van de Dijkstraat en de Godsacker te Franeker. In de loop van de jaren groeide het aantal wezen tot maximaal 60.

1885

Omstreeks 1885 verhuisde het weeshuis naar de Ockingastins aan de Voorstraat in Franeker. Het aantal wezen nam in de periode daarna af richting 25 en in de oorlogsjaren (1942) waren er nog slechts acht wezen.

1954

Na 350 jaar zorg voor wezen en halfwezen sloot op 5 augustus 1954 het weeshuis de deuren. De maatschappelijke en sociale zorgtaken zijn door de overheid en de gemeente overgenomen en gereguleerd met een netwerk van steunvoorzieningen.

Ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan in 1997 is de geschiedenis van het Klaarkampster Weeshuis door W. Hiddema beschreven in het boek:
Och, wat in lieve kienders. Vier eeuwen “Klaarkampster Weeshuis” te Franeker.

Heden

De stichting Het Klaarkampster Weeshuis verleent financiële steun aan personen, organisaties en instellingen, waarbij wordt gekeken of de steunaanvraag past binnen de doelstellingen van de stichting.