Het Klaarkampster Weeshuis kent een rijke historie en gaat vier eeuwen terug. Ter gelegenheid van het 400-jarige bestaan van het Klaarkampster Weeshuis is in 1997 het boek ‘Och wat in lieve kinders’, van W. Hiddema verschenen.

Project wordt geladen

Voorbeelden van projecten

Het Klaarkampster Weeshuis dateert uit 1597. Er werd begonnen met de opname van twaalf wezen in het toenmalig nieuwe gasthuis, dat stond op de hoek van de Dijkstraat en de Godsacker te Franeker. In de loop van de jaren groeide het aantal wezen tot maximaal 60.

Omstreeks 1885 verhuisde het weeshuis naar de Ockingastins aan de Voorstraat in Franeker. Het aantal wezen nam in de periode daarna af richting 25 en in de oorlogsjaren (1942) waren er nog slechts acht wezen.

Na 350 jaar zorg voor wezen en halfwezen sloot op 5 augustus 1954 het weeshuis de deuren. De maatschappelijke en sociale zorgtaken zijn door de overheid en de gemeente overgenomen en gereguleerd met een netwerk van steunvoorzieningen.

Ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan in 1997 is de geschiedenis van het Klaarkampster Weeshuis door W. Hiddema beschreven in het boek:
Och, wat in lieve kienders. Vier eeuwen “Klaarkampster Weeshuis” te Franeker.

De stichting Het Klaarkampster Weeshuis verleent financiële steun aan personen, organisaties en instellingen, waarbij wordt gekeken of de steunaanvraag past binnen de doelstellingen van de stichting.