De stichting Het Klaarkampster Weeshuis verleent financiële steun aan personen, organisaties en instellingen, waarbij wordt gekeken of de steunaanvraag past binnen de doelstellingen van de stichting.

Project wordt geladen

Voorbeelden van projecten